Bc. Jana Bokorová - masérske služby TEJA
Bc. Jana Bokorová - masérske služby TEJA

Babymasáž

Babymasáž

Ponúkame aj ďalšie masáže:

Babymasáž

Pre zdravý vývoj dieťaťa je jednou z najdôležitejších vecí – dotyk, nie len pre dieťa malé ale i dieťa v puberte, tínedžera... Keď je dotykov málo prichádza nemoc, skúsme teda zmeniť nemoc na moc.

Dôležitá je atmosféra, v ktorej sa bude babymasáž realizovať, čiže navodenie príjemnej atmosféry. Babymasáž sa vždy začína na prednej časti tela, je opačne otočená ako klasická masáž a používajú sa v nej prvky z iných druhov masáží.

Indikácie:

Kontraindikácie:

Babymasáž